ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

18/10/62

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 4

         เมื่อ 18 ต.ค. 62  ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของหน่วย จำนวน 10 ราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 4   ณ   วัดเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เทศบาล อบต. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมี นายสืบสาย  ศักดิ์โสภิษฐ์   นายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธาน
15/10/62

ให้การสนับสนุนสถานที่แก่ กองคลังพลาธิการทหารเรือ

          เมื่อ 12 - 14 ต.ค. 62  ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การสนับสนุนสถานที่แก่ กองคลังพลาธิการทหารเรือ จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นรวมทั่งข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพล  จำนวน 50 คน โดยมี พล.ร.ท.ปนต สุขนิจรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ เป็นหัวหน้าชุดและ น.อ.ไพโรจน์ ปุลพัฒน์ รอง ผอ.กคพธ.พธ.ทร เป็นผู้ประสานงาน  ณ  สโมสรคุ้มตะรุเตา  


พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         เมื่อ 13 .ต.ค.62  ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอทองผาภูมิ โดยมี นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ เป็นประธาน


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           เมื่อ 13 ต.ค.62 เวลา 07.00-12.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกำลังพล 6 ราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 3 กิจกรรม โดยมี นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน
         
 กิจกรรมที่1  ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

กิจกรรมที่ 2 วางพวงมาลาและถวายบังคม

กิจกรรมที่ 3 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง
26/9/62

ฝึกทบทวนประจำเดือน

           เมื่อ 26 ก.ย.62 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. ดำเนินการจัดฝึกทบทวนระเบียบวินัยประจำเดือนให้กับพนักงานและลูกจ้างโดยฝึกท่าซ้ายหัน ขวาหัน กับหลังหัน การทำความเคารพและการถอดหมวก