ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

14/1/62

คณะผู้อบรมหลักสูตรประจำแผนกรุ่นที่11 เข้าศึกษาดูงานโครงการเศษฐกิจพิเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

          เมื่อ 11 ม.ค.62 ทางคณะผู้อบรมหลักสูตรประจำแผนกรุ่นที่ 11 จบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ณ  ศฝน.ฝกพ. และได้เข้าศึกษาดูงานโครงการเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ  นพค.๑๑ อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประจำแผนกรุ่นที่ 11

                เมื่อ 9 - 11 ม.ค. 62    ทาง กผว.ฝนผ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประจำแผนกรุ่นที่ 11 จำนวน 80 คน และจัดฝึกภาคสนาม   ณ  ศฝน.ฝกพ   อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี

กิจกรรมงานครบรอบ 33 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ

             เมื่อ 9 ม.ค.62  หศ.ศฝน.ฝกพและพนักงานร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 33 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ   ณ    เขื่อนวชิราลงกรณ   อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในอ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี

           เมื่อ 2-3 ม.ค.62  หศ.ศฝน.ฝกพและพนักงานร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ในอ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี


27/12/61

กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

         เมื่อ 26 ธ.ค.61 หศ.ศฝน.ฝกพและพนักงานลูกจ้างร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในพื้นที่ ศฝน.ฝกพ
ร่วมประชุมเจรจาต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ รปภ ประจำจุดเขื่อนวชิราลงกรณ

          เมื่อ 25 ธ.ค.61 หศ.ศฝน.ฝกพ.ร่วมประชุมเจรจาต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ รปภ ประจำจุดเขื่อนวชิราลงกรณ ณ ห้องประชม1 เขื่อนวชิราลงกรณ