ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

14/10/63

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        เมื่อ 13 ต.ค.63  เวลา 18.00 - 19.30 น.  ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกำลังพล 5 ราย ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าอำเภอทองผาภูมิ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน

 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสตย์ กษัตริย์ พัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      เมื่อ 13 ต.ค.63 เวลา 07.00 - 11.00 น. ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกำลังพล 8 ราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสตย์ กษัตริย์ พัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าอำเภอทองผาภูมิ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน8/10/63

จัดพิธีประดับเครื่องหมายระดับ 2

          เมื่อ 8 ต.ค.63 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ อผศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายระดับ 2 ให้แก่นายสุทิน บุญประเสริฐ พนักงานใช้เครื่องมือทุ่นแรง ระดับ 1 ซึ่งได้เลื่อนเป็นระดับ 2
 

โครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านสะพานลาว

        เมื่อ 29 ก.ย. 63 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ อผศ จัดกำลังพล 4 ราย เข้าร่วมกิจกรรมกับชุดเฉพาะกิจลาดหญ้าตามโครงการ กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านสะพานลาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ


 

15/9/63

ออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ

        เมื่อ 14 ก.ย 63 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสร็จ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ
ให้การสนับสนุนอาคารสถานที่แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

        เมื่อ 11-12 ก.ย.63 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การสนับสนุนอาคารสถานที่แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการอบรมนักศึกษา จำนวน 100 คน

ร่วมปั่นจักรยานในพิธีเปิดสนามจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 เขื่อนวชิราลงกรณ

         เมื่อ 10 ก.ย.63 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกำลังพล 3 ราย ร่วมปั่นจักรยานในพิธีเปิดสนามจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 10.28 เขื่อนวชิราลงกรณ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายอำเภอทองผาภูมิและผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธาน ความหมายของระยะทาง 10.28 กม. คือ เลข 10 หมายถึงสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ เลข 28 หมายถึงวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 10