ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

23/6/60

ร่วมโครงการบรรชาและอุปสมบทหมู่

          เมื่อ 17 มิ.ย. 60  หศ.ศฝน.ฝกพ. และพนักงานร่วมทำบุญ และเข้าร่วมโครงการกับเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม  บรรพชาและอุปสมบทหมู่ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย
ณ  วัดปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ร.๙

         เมื่อ  9  มิ.ย. 60 หศ.ศฝน.ฝกพ. และพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ
กับเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม "ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ร.๙" เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินธราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ

ร่วมงานประเพณีปลูกต้นไม้ตำบลห้วยเขย่ง (ครั้งที่ 13)

        เมื่อ 30 พ.ค. 60 หศ.ศฝน.ฝกพ. มอบหมายให้นายอำนาจ นิยม ธุรการ
แผนกธุรการ ศฝน.ฝกพ. และพนักงานลูกจ้าง ร่วมงานประเพณีปลูกต้นไม้
ตำบลห้วยเขย่ง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 13  ณ สนามทุ่งเลี้ยงสัตว์ 70 ไร่
บ้านห้วยเขย่ง  หมู่ที่ 3  ต.ห้วยเขย่ง  อ.ทองผาภูมิ

25/5/60

ร่วมพิธีเปิดอาคารทำการ ตชด.135

     เมื่อ  23 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. หศ.ศฝน.ฝกพ. และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี
โดย พล.ต.ท.เทพ  อมรโสภิต  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิด


เปลี่ยนชื่อหน่วย ศสฝ.ฝนผ. เป็น ศฝน.ฝกพ.

                 เมื่อ 9 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. หศ.ศฝน.ฝกพ. และพนักงานลูกจ้าง
ได้ดำเนินการนิมนต์พระมาทำบุญถวายสังฆทานขึ้นป้ายชื่อหน่วยใหม่จาก
ศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ศสฝ.ฝนผ. เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ ศฝน.ฝกพ.

24/4/60

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ

      เมื่อ  3 เม.ย.60 หศ.ศฝน.ฝกพ. และพนักงานเข้าร่วมกับเขื่อนวชิราลงกรณจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา สร้างฝาย
ชะลอน้ำ  ณ  บ้านหินแหลม หมู่ที่ 5 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

5/4/60

ร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่และถือบวชเนกขัมมะศีลจาริณี

         เมื่อ  1 เม.ย. 60 หศ.ศฝน.ฝกพ. เข้าร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบทและถือบวชเนกขัมมะศีลจาริณี (ภาคฤดูร้อน) จำนวน 125 องค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  วัดท่ามะเดื่อ
หมู่ที่ 1 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี  โดย ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์
ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ