ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

23/5/62

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสมียน รุ่นที่ 9

                 เมื่อ 22 พ.ค. 62    ทาง กผว.ฝนผ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสมียน รุ่นที่ 9 จำนวน 58 คน และจัดฝึกภาคสนาม   ณ  ศฝน.ฝกพ   อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี 
22/5/62

กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          เมื่อ 22 พ.ค.62  หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ณ    หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาแหลมที่ 4    ต.ห้วยเขย่ง  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี

16/5/62

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นเนื่องในวันต้มไม้แห่งชาติ

             เมื่อ 14 พ.ค.62 หศ.ศฝน.ฝกพและพนักงานร่วมกับเขื่อนวชิราลงกรณพร้อมทั่้งหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นเนื่องในวันต้มไม้แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ณ    ป่าชุมชนบ้านไร่  หมู่ที่ 6  ต.ห้วยเขย่ง   อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


10/5/62

จัดเลี้ยงขอบคุณครูฝึก มว.ปจว.๑๑ และจัดเลี้ยงวันเกิดพนักงานลูกจ้างประจำเดือน

          เมื่อ 8 พ.ค.62 ศฝน.ฝกพ.จัดเลี้ยงขอบคุณครูฝึก มว.ปจว.๑๑ และจัดเลี้ยงวันเกิดพนักงานลูกจ้างประจำเดือน พ.ค. จำนวน 5 ราย  ณ  สโมสรคุ้มตะรุเตา  ศฝน.ฝกพ   อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี


จัดฝึกอบรมระเบียบวินัยการทำความเคารพ

          เมื่อ 8 พ.ค.62 ศฝน.ฝกพ.จัดฝึกอบรมระเบียบวินัยการทำความเคารพทั้งแบบปกติ,แบบยกอกและการรายงานเวร การรายงานเหตุการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนชุดครูฝึกจาก มว.ปจว.๑๑ เป็นครูฝึก    ณ    ศฝน.ฝกพ.  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี7/5/62

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อ 6 พ.ค.62 ศฝน.ฝกพ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  แยกจุดตรวจตำบลชะแล หมู่ที่ 2 บ้านเกริงกระเวีย ตำบลชะแล   อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี