ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

2/11/61

โครงการทักษะชีวิตเพื่อการพึ่งตนเอง (สสส.)

       เมื่อ 22-26 ต.ค.61 ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดอบรมโครงการทักษะชีวิตเพื่อการพึ่งตนเอง จำนาน 80 คน   ณ   ศฝน.ฝกพ.

25/10/61

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           เมื่อ 23 ต.ค.61 หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ    หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ   ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ  
22/10/61

การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

          เมื่อ 17 ต.ค. 61  หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภาคในศฝน.ฝกพ.พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อ 13 ต.ค. 61 หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ

10/10/61

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการนายอำเภอทองผาภูมิ

          เมื่อ 21 ก.ย.61 หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมงานเลี้ยงอายุราชการเกษียณนายอำเภอทองผาภูมิ   ณ   หอประชุมข้างสระน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ    ต.ท่าขนุน   อ.ทองผาภูมิ
11/9/61

งานเลี้ยงอำลากำลังพล ชมส.๑๒๐๒

           เมื่อ 8 ก.ย. 61 หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมงานเลี้ยงอำลากำลังพล ชมส.๑๒๐๒
 ณ   ศาลาประชาคม   บ.รวมใจ   หมู่ที่ 8    ต.ห้วยเขย่ง   อ.ทองผาภูมิ
งานเลี้ยงอำลากำลังพล มว.ปจว.ฉก.๑๑

            เมื่อ 7 ก.ย.61  หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานงานร่วมงานเลี้ยงอำลากำลังพล มว.ปจว.ฉก.๑๑ 
  ณ   ศาลาประชาคม   บ.หินแหลม   ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ