ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

11/9/61

งานเลี้ยงอำลากำลังพล ชมส.๑๒๐๒

           เมื่อ 8 ก.ย. 61 หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมงานเลี้ยงอำลากำลังพล ชมส.๑๒๐๒
 ณ   ศาลาประชาคม   บ.รวมใจ   หมู่ที่ 8    ต.ห้วยเขย่ง   อ.ทองผาภูมิ
งานเลี้ยงอำลากำลังพล มว.ปจว.ฉก.๑๑

            เมื่อ 7 ก.ย.61  หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานงานร่วมงานเลี้ยงอำลากำลังพล มว.ปจว.ฉก.๑๑ 
  ณ   ศาลาประชาคม   บ.หินแหลม   ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ

3/9/61

กรมพลาธิการทหารเรือจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่

              เมื่อ 31 ส.ค. - 2 ก.ย.61 กองควบคุม กรมพลาธิการทหารเรือ จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นรวมทั่งข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพล  จำนวน 60 คน    ณ   ศฝน.ฝกพ.

โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ

             เมื่อ 30 ส.ค 61 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติให้แก่เครือขข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)เพื่อเปิดโอกาสให้กับเครือข่ายอื่นๆและตัวแทนทุกภาคส่วน   จำนวน 50 คน       ณ    ศฝน.ฝกพ.


23/6/60

ร่วมโครงการบรรชาและอุปสมบทหมู่

          เมื่อ 17 มิ.ย. 60  หศ.ศฝน.ฝกพ. และพนักงานร่วมทำบุญ และเข้าร่วมโครงการกับเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม  บรรพชาและอุปสมบทหมู่ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย
ณ  วัดปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ร.๙

         เมื่อ  9  มิ.ย. 60 หศ.ศฝน.ฝกพ. และพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ
กับเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม "ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ร.๙" เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินธราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ

ร่วมงานประเพณีปลูกต้นไม้ตำบลห้วยเขย่ง (ครั้งที่ 13)

        เมื่อ 30 พ.ค. 60 หศ.ศฝน.ฝกพ. มอบหมายให้นายอำนาจ นิยม ธุรการ
แผนกธุรการ ศฝน.ฝกพ. และพนักงานลูกจ้าง ร่วมงานประเพณีปลูกต้นไม้
ตำบลห้วยเขย่ง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 13  ณ สนามทุ่งเลี้ยงสัตว์ 70 ไร่
บ้านห้วยเขย่ง  หมู่ที่ 3  ต.ห้วยเขย่ง  อ.ทองผาภูมิ