ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

27/12/61

กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

         เมื่อ 26 ธ.ค.61 หศ.ศฝน.ฝกพและพนักงานลูกจ้างร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในพื้นที่ ศฝน.ฝกพ
ร่วมประชุมเจรจาต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ รปภ ประจำจุดเขื่อนวชิราลงกรณ

          เมื่อ 25 ธ.ค.61 หศ.ศฝน.ฝกพ.ร่วมประชุมเจรจาต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ รปภ ประจำจุดเขื่อนวชิราลงกรณ ณ ห้องประชม1 เขื่อนวชิราลงกรณ

สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริการที่ดีเป็นเลิศ

         เมื่อ 21-23 ธ.ค.61  ทางสำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริการที่ดีเป็นเลิศ จำนวน 54 คน    ณ   อาคารอเนกประสงค์   ศฝน.ฝกพ


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ

          เมื่อ  5 ธ.ค. 61 หศ.ศฝน.ฝกพและพนักงานร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ
ณ  หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ


13/12/61

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิได้จัดกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลพื้นที่ห้วยเขย่งและปิล็อก

         เมื่อ 3 ธ.ค. 61  ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิได้จัดกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล  ในการนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง และตำบลปิล็อก จำนวน 80 คน    ณ   อาคารอเนกประสงค์ ศฝน.ฝกพ.

ผช.ผอ.อผศและคณะจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่

          เมื่อ 1-2 ธ.ค.61 ทางผช.ผอ.อผศ.และคณะได้จัดกิจกรรมนันทนาการ   ณ   สโมสรคุ้มตะรุเตา  ศฝน.ฝกพ.
26/11/61

งานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒราการเคลื่อนที่๑๑ สำนักงานพัฒนาภาค๑

           เมื่อ 23 พ.ย. 61  หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ ครบรอบปีที่ 51  ณ  หน่วยบัญชาการเคลื่อนที่ ๑๑ฯ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2/11/61

โครงการทักษะชีวิตเพื่อการพึ่งตนเอง (สสส.)

       เมื่อ 22-26 ต.ค.61 ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดอบรมโครงการทักษะชีวิตเพื่อการพึ่งตนเอง จำนาน 80 คน   ณ   ศฝน.ฝกพ.

25/10/61

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           เมื่อ 23 ต.ค.61 หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ    หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ   ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ  
22/10/61

การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

          เมื่อ 17 ต.ค. 61  หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภาคในศฝน.ฝกพ.พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อ 13 ต.ค. 61 หศ.ศฝน.ฝกพ.และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ