ที่พักสะอาด อาหารอร่อย บริการประทับใจ ปลอดภัย และ...ประหยัด

21/6/62

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger)

                    เมื่อ19-21 มิ.ย. 62 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ อผศ. ให้การสนับสนุนสถานที่แก่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า(Scout Ranger) โดยมีนายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด


6/6/62

ร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิตที่บ้านห้วยปากคอก

         เมื่อ 6 มิ.ย.62  ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิตกับชุมชนบ้านห้วยปากคอก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเขย่ง  ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการพระราชดำริ ณ  บ้านห้วยปากคอก หมู่ 7  ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

            เมื่อ 5 มิ.ย.62 หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและพนักงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณและโรงพยาบาลทองผาภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านไร่ป้า  ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี
4/6/62

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

         เมื่อ 4 มิ.ย.62 ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเขื่อนวชิราลงกรณพร้อมทั้งหน่วยงานอื่นๆและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรและไม้ยืนต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ณ ป่าชุมชนบ้านไร่ หมู่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           เมื่อ 3 มิ.ย.62 หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและพนักงานร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   ณ    ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิและลานคอนกรีตกองกำกับ 2 สถานนีตำรวจภูธรทองผาภูมิ